Klachtenregeling Fysiotherapie

In het kader van Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het Keurmerk Fysiotherapie een klachtenregeling ingesteld en een Klachtencommissie aangesteld. U mag ervan uitgaan dat wij ons vak als fysiotherapeut zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u desondanks klachten, dan is het god om dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het goed om een gesprek aan te gaan met de desbetreffende fysiotherapeut of contact op te nemen met iemand anders binnen de praktijk. Dat kan door een van ons aan te spreken, via de mail (info@sport-spine.nl) of een brief te sturen. Indien deze bemiddeling voor u onvoldoende resultaat oplevert, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Keurmerk. U vind hierover meer informatie via de volgende link: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/

Wat gebeurd er als u een klacht heeft ingediend?

Binnen tien dagen nadat uw brief bij de klachtencommissie is binnengekomen neemt een van de leden contact met u op. Het commissielid bekijkt in overleg met u wat de beste manier is om met uw klacht om te gaan. Misschien kan bemiddeling een oplossing bieden. U krijgt dan een brief met daarin de uitsterste datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief tegelijk met u. Biedt bemiddeling geen oplossing dan stelt de commissie een onderzoek in. Ze vraagt u schriftelijk of mondeling nadere uitleg te geven over uw klacht. Ook de betreffende fysiotherapeut wordt geraadpleegd. Mocht dat nodig zijn, dan laat de commissie zich adviseren door deskundigen. Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht geeft de commissie u schriftelijk haar oordeel. Dit gaat vergezeld van eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut. Is er meer tijd nodig. dan wordt u daarover geïnformeerd. U krijgt dan een brief met daarin de uiterste datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief tegelijk met u. Binnen een maand na ontvangst van het oordeel moet de fysiotherapeut u schriftelijk laten weten welke maatregelen hij of zij neemt. Lukt dat niet binnen een maand, dan krijgt u een brief met daarin de uiterste datum waarop u wel bericht zult ontvangen. De fysiotherapeut stuurt een kopie van de brief met maatregelen naar de Klachtencommissie.

Wanneer is de procedure afgerond?

De klachtprocedure is afgerond als de commissie haar oordeel heeft gegeven met eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut én als de fysiotherapeut aan u en aan de commissie heeft meegedeeld welke maatregelen hij of zij neemt. Mocht u voor die tijd uw klacht intrekken, dan is de procedure ook afgerond. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de praktijk.


Prins mauritslaan 45-A

Centraal in Harderwijk met eigen parkeerplaatsen

» Route
Je kunt ons bereiken via:
Jurre: 06-86888291
Nicole: 06-30281886
Maaike: 06-30624718
Nienke: 06-13913310
Puck: 06-23912636
Karin: 06-59870393